Aarhus Universitets segl

Nye projektdeltagere

Tilmelding af nye deltagere i videnssamfundet

<form action="http://mit.au.dk/da/sendmail.cfm" method="post"> <input type="hidden" name="To" value="fillb@hum.au.dk"> <input type="hidden" name="Required" value="from"> <input type="hidden" name="URL" value="http://www.videnssamfundet.au.dk"> <input type="hidden" name="URLtext" value="Til forsiden"> <input type="hidden" name="01. Emne" value="Tilmelding af nye projektdeltagere; videnssamfundet"> <h4> Projekt:</h4> <p> <select id="Projekter" name="08. Det valgte projekt"> <option selected="selected"> Vælg et projekt på listen</option> <option> HOVEDTEMA A</option> <option> Vidensformer, læring og refleksion</option> <option> Materiel kultur, kognition og natur</option> <option> Conceptual Systems</option> <option> Process, Person and Society</option> <option> Viden, læring og skriftlighed i middelalderen</option> <option> Dansk naturvidenskabs historie 1000-1970</option> <option> Samspillet mellem Aarhus Universitet og erhvervslivet i Århus 1928-2003</option> <option> Historical, Social and Cultural Innovation</option> <option> HOVEDTEMA B</option> <option> Transformaiton og translation af viden i informationssamfundet</option> <option> Philosophy of technology</option> <option> Tv-Underholdning: flermedialitet og viden</option> <option> Internettet - et nyt medie i et nyt samfund?</option> <option> Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem</option> <option> HOVEDTEMA C</option> <option> Performativitet og teatralitet som handlingskonstruktion og betydningsdannelse</option> <option> Kunst, natur og teknologi</option> <option> Tidlig moderne æstetikteori</option> <option> Oplevelses.og formidlingsmæssige anvendelser af 3D</option> <option> Center for digital æstetik-forskning/interfacekulturens æstetik</option> <option> Audiodesign</option> <option value="false"> HOVEDTEMA D</option> <option> Emotioner, viden og kultur</option> <option> Krop, viden og kunnen</option> <option> Etiske overvejelser om bioteknologisk vidensproduktion</option> <option> Hjemlighed som pædagogisk målsætning: om institutionelle paradokser i velfærdssamfundets institutioner</option> <option> Det tværfaglige forskersamarbejde om madkultur og fødevare, TFM</option> </select> </p> <h3> <strong> Oplysninger om deltageren:</strong> </h3> <table cellspacing="0" border="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="200"> Navn:</td> <td> <input id="Navn" type="text" name="03. Navn (deltageren)"> </td> </tr> <tr> <td width="200"> Stilling:</td> <td> <input id="stilling" type="text" name="04. Stilling (deltageren)"> </td> </tr> <tr> <td width="200"> Ansættelsessted:</td> <td> <input id="Firma" type="text" name="05. Enhed (deltageren)"> </td> </tr> <tr> <td width="200"> Telefonnummer:</td> <td> <input id="telefon" type="text" name="06. Telefon nr.(deltageren)"> </td> </tr> <tr> <td width="200"> E-mailadresse:</td> <td> <input id="Mail" type="text" name="07. E-mailadresse (deltageren)"> </td> </tr> </table> <h4> Er deltageren:</h4> <p> <input type="radio" name="09. Type deltagelse" value="Projektdeltager"> Projektdeltager<br> <input type="radio" name="09. Type deltagelse" value="Samarbejdspartner"> Samarbejdspartner</p> <h3> <strong> Indsendt af:</strong> </h3> <p> Din e-mail adresse:</p> <p> <input type="text" size="40" name="from"> </p> <p> Dit navn:</p> <p> <input type="text" size="40" name="02. Navn (Tilmelderen)"> </p> <p> Evt. kommentar:</p> <p> <textarea name="10. Kommentarer" rows="8" cols="40"> &nbsp;&nbsp;</textarea> <input type="submit" value="Send"> </p> <p class="c1"> Problemer med siden, kontakt <a href="mailto:fillb@hum.au.dk"> Line Bräuner</a> </p> </form>