Aarhus Universitets segl

Videnssamfundets teori og historie

Introduktion: Dette hovedtemas forskningsfelt kan sammenfattes i tre brede stikord: viden, vidensproduktion og innovation. Det overordnede formål er at afdække og undersøge forskellige vidensformer og deres status og funktionalitet i nutidens videnssamfund, samt at få øget indsigt i selve vidensproduktionen i dens historiske og aktuelle variationer, herunder divergerende refleksionsformer, begrebssystemers dynamiske udvikling og innovative processer.  

Dette hovedtema har tre undertemaer:

Undertema 1: Videnssamfundets vidensformer og vidensteori

Undertema 2: Videnssamfundet historisk og komparativt betragtet

Undertema 3: Innovation

Hovedtema A koordineres af lektor Inger H. Dalsgaard