Aarhus Universitets segl

Information, teknologi og medier i videnssamfundet

Introduktion: Formålet med forskningen i dette hovedtema er afdækning og analyse af de centrale roller, som de digitale teknologier og medier spiller for vidensindsamling, vidensudvikling, vidensdeling og vidensformidling. I hovedtemaets forskningsfelt indgår bl.a. studier af Internettet, TV-underholdning, den elektroniske patientjournal, Internettet samt udvalgte problematikker i videnssamfundets uddannelsessystem.

Dette hovedtema har to undertemaer: 

Undertema 4: Informationssamfundet og digital teknologi

Undertema 5: Mediernes betydning for vidensindsamling vidensudvikling, vidensdeling og vidensformidling

Hovedtema B koordineres af Jørgen Bang