Aarhus Universitets segl

Videnssamfundets æstetiske dimensioner

Introduktion: Formålet med dette hovedtema er en flerstrenget teoretisk og praktisk indsigt i centrale æstetiske dimensioner og muligheder i videnssamfundet. I forskningsfeltet indgår studier af og eksperimenter med digital æstetik, f.eks. lydlegeplads på eksperimentarium, anvendelse af CD og  interfaceæstetik, såvel som studier af moderne æstetikteorier, af forholdet mellem kunst, natur og teknologi samt studier af performativitet og teatralitet som handlingskonstruktion og betydningsdannelse.

Dette hovedtema har to undertemaer:

Undertema 6: Æstetisk betydning i videnssamfundet    

Undertema 7: Digital æstetik  

Hovedtema C koordineres af professor Jacob Wamberg