Aarhus Universitets segl

Dansk Naturvidenskabs historie 1000-1970

Kontaktpersoner:

Peter C. Kjærgaard ( idepck@hum.au.dk ) | lektor | Institut for Filosofi & Idéhistorie

Helge Kragh ( helge.kragh@si.au.dk )  | professor| Steno Instituttet

Henry Nielsen ( henry.nielsen@si.au.dk ) | lektor | Steno Instituttet

Projektdeltagere: klik her

Forskningsprojektet Dansk Naturvidenskabs Historie har over en 5-årig periode afdækket naturvidenskabernes betydning for det danske samfund gennem 1000 år. Projektet har været ledet af lektor Peter C. Kjærgaard, Institut for Filosofi og Idéhistorie, professor Helge Kragh og lektor Henry Nielsen, begge Steno Instituttet. I løbet af projektperioden har der været involveret mere end 40 danske og udenlandske videnskabshistorikere. Resultaterne er primært udgivet i 4-binds værket Dansk Naturvidenskabs Historie (Aarhus Universitetsforlag 2005-06). Derudover kommer et biografisk leksikon over danske naturforskere i et bind og en samlet fremstilling på engelsk i et bind. Desuden er der i forbindelse med projektet skrevet en udarbejdet en række ph.d-afhandlinger og enkeltartikler.

Dansk Naturvidenskabs Historie fortæller historien om hvilken rolle naturvidenskaben har spillet for Danmark og dets befolkning gennem tiden. Det er en bredt anlagt kulturhistorisk skildring, der både fokuserer på hvilken naturvidenskab der var tale om, hvem der var engageret i den, hvor og i hvilken form man kunne finde den. Resultaterne af de mange forskeres arbejde viser en anden Danmarkshistorie med naturvidenskab og teknologi som en langt mere integreret del af dansk økonomi, politik, socialhistorie, arbejds-, ånds- og kulturliv end det fremgår af traditionelle Danmarkshistorier.

Forventede projektresultater/produkter:

4-bindsværket Dansk Naturvidenskabs Historie , Aarhus Universitetsforlag

1) Fra Middelalderlærdom til Den Nye Videnskab 1000-1730 (udgivet efterår 2005)

2) Natur, Nytte og Ånd 1730-1850 (udgivet efterår 2005)

3) Lys over Landet 1850-1920 (udgives forår 2006)

4) Viden uden Grænser 1920-1970 (udgives forår 2006)

Derudover udgives:

Dansk Naturvidenskab – Biografisk Leksikon (arbejdstitel, forventet 2007)

Science in Denmark 1000-2000 (arbejdstitel, forventet 2007)

Projektdeltagere:

Casper Andersen ( ideca@hum.au.dk ) | Ph.d. studerende | Institut for Filosofi og Idéhistorie

Torkild Andersen ( fystor@phys.au.dk ) | professor | Institut for Fysik og Astronomi

Gina Dahl

Jabob Danneskiold-Samsøe

Poul Duedahl

Morten Fink-Jensen

Ib Friis

Anne Katrine Gjerløff

Charlotte Ellesøe Hansen

Hans Henrik Hjermitslev

Anja Skaar Jacobsen

Rikke Schmidt Kjærgaard ( rikke.schmidt.kjaergaard@si.au.dk ) | Forskningsassistent | Afdeling for videnskabshistorie

Henrik Knudsen ( henrik.knudsen@si.au.dk ) | Ph.d. | Afdeling for videnskabshistorie

Carl Henrik Koch

Maiken Lolck ( lolck@si.au.dk ) | Ph.d. studerende | Steno Instituttet

Kristine Lynning ( lynning@si.au.dk ) | Ph.d. studerende | Steno Instituttet

Jes Fabricius Møller

Anita Kildebæk Nielsen

Peder Olesen Larsen

Ragna Heyn Oxenløwe

Kurt Møller Pedersen ( kmp@si.au.dk ) | Museumsdirektør | Steno Museet

Frank Allan Rasmussen

Klaus Rasmussen

Simon Olling Rebsdorf ( simon.rebsdorf@si.au.dk ) | adjunkt | Center for Naturfagenes Didaktik

Christopher Jacob Ries

Kaj Sand-Jensen

Jole Schackelford

Morten Skydsgaard ( morten.skydsgaard@si.au.dk ) | Museumsinspektør | Steno Museet

Michael Sterll

Jan Tapdrup

Henrik Kragh Sørensen ( henrik.kragh.sorensen@si.au.dk ) | Post doc | Steno Instituttet

Laura Søvsø Thomasen ( studievejleder.litteraturhistorie@au.dk ) | Studievejleder | Afdeling for litteraturhistorie

Marie Louise Thomsen ( marie-louise.thomsen@si.au.dk ) | Ph.d. studerende | Steno Instituttet

Thomas Vorup-Jensen

Michael Wagner

Kristian B. Østergaard

Finn Aaserud

Matthias Heymann ( matthias.heymann@si.au.dk ) | Lektor | Steno Instituttet

Redaktion:

Peter C. Kjærgaard

Helge Kragh

Henry Nielsen

Kristian Hvidtfelt Nielsen ( khn@si.au.dk ) | adjunkt | Steno Instituttet