Aarhus Universitets segl

Viden, læring og skriftlighed i middelalderen

Kontaktperson: Henning Høgh Laursen ( filhhl@hum.au.dk ) | Adjunkt | RUML/Institut for Filosofi & idéhistorie

Projektdeltagere: klik her

Den store renæssance i det 11. og 12. århundrede medførte at middelalderens samfund blev transformeret til hvad vi kan kalde en tidlig form for et vidensssamfund i den forstand, at viden og vidensproduktion blev søgt integreret i samfundet som helhed. Dels igennem opbygningen af et systematisk, skolastisk uddannelsessystem , som var designet til at opfylde behovene for datidens ”erhvervsliv” – især Kirke og Stat (hvorved uddannelsessystemet blev set som samfundets 3. søjle), og dels som udviklingen af den standardiserede prædiken , som betragtedes som et led i en generel folkeoplysning.

Formålet med projektet er at undersøge opbygningen og udviklingen af en systematisk uddannelsesbestræbelse i Vesteuropa fra ca. 400 til ca. 1600 med uddannelsens locus fra Klostre over Katedraler og Universiteter til Akademier og dannede selskaber.

Projektets første del vil bestå i en undersøgelse af opbygningen af det uddannelsessystem vi kender som det skolastiske fokuserende på dets højdepunkt – nemlig Universitetet. Hvad var baggrunden og motiverne; ved hvilke midler blev det gennemført og hvilke kompetencer søgte man at opnå? Jeg vil forsøge at vise hvordan en non-skolastisk læringsproces via universitetet udviklede sig til et skolastisk, selv om den vedblev med at inkorporere non-skolastiske elementer – hvad vi tenderer mod at være blinde for i dag. Så studiet af opbygningen af de første universiteter i middelalderen vil kunne vise noget om det komplekse forhold mellem non-skolastiske og skolastiske læringsmåder i et videnssamfund. Jeg vil også forsøge at antyde den intime relation jeg mener findes mellem uddannelsessystemet og en underliggende opfattelse af hvad læring er om – nemlig opnåelse af viden – og hvordan en bestemt filosofisk opfattelse af hvad viden er, er bygget ind i, farver og former hele uddannelsessystemet.

Jeg vil også se på den italienske renæssancehumanismes kritik af Universiteterne og den skolastiske læring og den efterfølgende udvikling af nye uddannelsescurricula.

Et andet element i projektet vil omhandle udviklingen fra en ikke-skriftlig til en skriftligt baseret kultur. Hvilke forandringer afstedkommer denne udvikling i forhold til menneskers identitetsdannelse og historiebevidsthed? Hvordan udvikles bogen som teknologisk artefakt – dens grafiske design, distribution og skiftende relationer til potentielle læsere og deres læsepraksis? Hvordan ændres kompetenceopfattelserne i overgangen mellem en ikke-boglig og en bogligt baseret uddannelse? Hvordan udvikles eller genopdages forskellige litterære genrer? Hvad er forholdet mellem en litterær og teologisk religiøsitet og lægmands religiøsitet?

Forventede projektresultater/produkter:  

2006: 3-5 artikler samt phd-afhandling

2007: 2-3 publikationer

2008: konference

Projektets faser og varighed:   Første del af projektet (middelalder og renæssance) vil foregå i løbet af 2006 og anden del (om skriftlighed) 2007 og 2008.

Projektdeltagere:

Steen Wackerhausen ( filsw@hum.au.dk ) | Professor | Institut for Filosofi og Idéhistorie

Allan Westphall ( engaw@hum.au.dk ) | Ph.d. studerende | Afdeling for engelsk Filologi